| | | | |
 
   
| | | | |
 


פסיקה עקרונית
תיקים לדוגמא
  פרטי המשרד  
טלפון : 03-7700222 
פקס: 03-7700263 
כתובת : ויצמן 2, ת"א- קומה 17

תיקים לדוגמא

 

בד"א 96/12
מסירת המחאות ללא כיסוי / שיק ללא כיסוי / אי מתן מענה לפניות הקובל (בד"מ 55/11).

בד"מ 115/05
עו"ד פלוני הואשם סעיפים 55, 56 ו- 58  לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961; כלל 11ב לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו 1986. כמו כן הואשם בעבירה לפי שני סעיפי הסל סעיפים 53 ו- 61(3) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961 - 
לקריאת תקציר התיק בנושא דין משמעתי (אתיקה מקצועית) >>


בד"א 37/05
עו"ד פלוני הואשם והורשע בעבירות על כלל 23 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) תשמ"ו 1986 בבית הדין המחוזי בגין התבטאויות קשות ביותר. עונשו נגזר ל- 3 חודשי השעיה בפועל.
לקריאת תקציר התיק בנושא דין משמעתי (אתיקה מקצועית)>>


בד"מ 102-103/07 (בד"א 19/09)-
שתי הקובלנות, שהוגשו על ידי הועד המרכזי, עסקו בעניין אחד, ולכן אף נידונו ביחד. מדובר היה בטענות כנגד התנהגות בורר ואחד מבאי כוח הצדדים בהליך הבוררות. הטענות הועלו על ידי בא כוח הצד השני. נטען, כי שני הנאשמים קשרו קשר ורימו את הצד השני וכי הצד הכתיב לבורר את החלטתו. 
לקריאת תקציר התיק בנושא דין משמעתי (אתיקה מקצועית) >>


בד"מ 123/08
קובלנה הוגשה על ידי ועד מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין כנגד עו"ד פלוני. הקובלנה האשימה את עורך הדין, כי העביר, בתיק פלת"ד, כספים, אשר הגיעו בדין ללקוחו, לצד ג' (צד שלישי כלשהו), וזאת שלא כדין ובדרך המלמדת על חשש לניגוד עניינים. 
לקריאת תקציר התיק בנושא דין משמעתי (אתיקה מקצועית) >>


בד"א 67,72/06 (בד"מ 97/05)  
עו"ד פלוני, אשר ייצג עצמו בפני בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין, הורשע בעבירות של הפרת חובת הנאמנות ומסירות ללקוח על פי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו 1986 וסעיפים 54, 61(1) ו- 61(2) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961
לקריאת תקציר התיק בנושא דין משמעתי (אתיקה מקצועית) >>


בד"מ 161/09
קובלנה הוגשה על ידי ועד מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין כנגד עו"ד פלונית בבית הדין המשמעתי המחוזי של מחוז תל אביב והמרכז. הקובלנה האשימה את עורכת הדין, כי כאשר ייצגה לקוח בתביעת פיצויים, שלחה יד בכספי הפיקדון שהתקבל מחברת הביטוח לסילק התביעה. 
לקריאת תקציר התיק בנושא דין משמעתי (אתיקה מקצועית) >>


בד"א 101/10 
עו"ד פלוני נ' ועדת האתיקה של ועד מחוז חיפה- אתיקה מקצועית של עריכת דין / דין משמעתי של עורכי דין / ביטול רישיון עריכת דין- ועדת האתיקה של ועד מחוז חיפה של לשכת עורכי הדין הגישה בקשה לפי סעיף 47 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 לביטול רישיון עריכת הדין של עו"ד פלוני 
לקריאת תקציר התיק בנושא דין משמעתי >>


בד"א 6/10

עו"ד פלוני נ' ועדת האתיקה של ועד מחוז תל אביב - התבטאויות בלתי הולמות / טענות אי אמת / ביטול עונש השעיה בפועל / הקלה בעונש / אתיקה מקצועית של עריכת דין / דין משמעתי של עורכי דין -
לקריאת תקציר התיק בנושא דין משמעתי (אתיקה מקצועית) >>


בד"מ פ/83/10 

בד"מ פ/83/10 ועדת האתיקה של ועד מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין בישראל נ' עו"ד פלוני – טיעון עובדתי או משפטי בידיעה שאינו נכון / טענות אי אמת / אי מתן עזרה לבית המשפט / אין להשיב לאשמה / אתיקה מקצועית של עריכת דין / דין משמעתי של עורכי דין
לקריאת תקציר התיק בנושא דין משמעתי (אתיקה מקצועית) >>


בד"מ פ/136/10

ועדת האתיקה של ועד מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין בישראל נ' עו"ד פלוני – זיכוי מכל אשמה / אי הנפקת חשבוניות / טענות אי אמת / השבת שכר טרחה / השבת מסמכים ללקוח/ אין להשיב לאשמה / אתיקה מקצועית של עריכת דין / דין משמעתי של עורכי דין
לקריאת תקציר התיק בנושא דין משמעתי (אתיקה מקצועית) >>


עמל"ע (י-ם) 9069-05-11
אמנון אברהמי, עו"ד נוטריון נ' הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין בישראל נדון עניינו של המערער, עורך דין, אשר הגיש ערעור על קביעות בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין בישראל, אשר הרשיע אותו במספר עבירות, אשר עניינן המרכזי נסוב סביב סוגיית ניגוד עניינים. עו"ד גדעון ויסמן ייצג את עו"ד אברהמי בדיון בי-ם
לקריאת תקציר התיק בנושא דין משמעתי (אתיקה מקצועית)>>
© 2012 כל הזכויות שמורות לניסן ויסמן - משרד עורכי דין | משרדים : רחוב ויצמן 2, ת"א, בית אמות השקעות, קומה 17, 64239  
 טל':  03-7700222  |  פקס: 03-7700263 |  gidon@weissman-office.co.il
 
 
 


עיצוב : symbols עיצוב ופרסום פיתוח : אפריקום קידום אתרים