| | | | |
 
   
| | | | |
 


  פרטי המשרד  
טלפון : 03-7700222 
פקס: 03-7700263 
כתובת : ויצמן 2, ת"א- קומה 17

מאמרים


על חובת הנאמנות והמסירות ללקוח
ס' 54 לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א 1961 קובע כי על עורך דין לפעול, במילוי תפקידיו, לטובת שולחו בנאמנות ובמסירות. מקור נוסף לחובה ניתן למצוא בכלל 2 לכללי האתיקה המקצועית (כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשכ"ו 1986).
לתקציר התיק בנושא אתיקה מקצועית>>


על נטל ההוכחה בהליך דין משמעתי
בית המשפט העליון דן במהלך השנים בשאלת רמת ההוכחה הנדרשת בעבירות משמעתיות של דין משמעתי, ובסוגיה זו הובעו עמדות שונות. הכלה למעשה, ניתן לחלק עמדות אלו לשתי עמדות עקריות. 
לתקציר התיק בנושא דין משמעתי >>


דיון בהרכב חסר בבית הדין המשמעתי בענייני אתיקה מקצועית
בעל"ע 2443/04 הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין נ' ישראל בלום נדונו מספר סוגיות עקרוניות מתחום הדין המשמעתי.
לתקציר התיק בנושא אתיקה מקצועית >>

הוצאה מן הלשכה
חוק לשכת עורכי הדין התשכ"א 1961 קובע, בסעיף 68 את דרוג העונשים, שבתי הדין המשמעתיים, הדנים בעניין דין משמעתי של לשכת עורכי הדין בישראל רשאים להטיל על עורך דין אשר מורשע בעבירת משמעת.
לתקציר התיק בנושא דין משמעתי (אתיקה מקצועית) >>
 

 מינוי סנגור 
סעיף 13 לכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים) התשכ"ב 1962 קובע: "בית הדין הדן בעבירת משמעת, ובית הדין המשמעתי הארצי - בערעור, רשאי למנות לנאשם, לפי בקשתו, סניגור מבין חברי הלשכה לייצגו בפניו... 
לקריאת תקציר התיק בנושא דין משמעתי (אתיקה מקצועית) >>

על פומביות הדיון בדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין בישראל בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א 1961 (אתיקה מקצועית)-
במסגרת עמל"ע 45396-03-10 ברוש עו"ד נ' של לשכת עוה"ד שנדון בפני השופט הנכבד הבכיר, צבי סגל, בבית המשפט המחוזי בירושלים נדונה סוגיית פומביות הדיון בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א 1961 ובמיוחד לאור הורות תיקון 32 לחוק הלשכה, אשר שינה את הדין בכל הנוגע לפומביות הדיון. בעוד במצב המשפטי הקודם היו ההליכים 

 

 
© 2012 כל הזכויות שמורות לניסן ויסמן - משרד עורכי דין | משרדים : רחוב ויצמן 2, ת"א, בית אמות השקעות, קומה 17, 64239  
 טל':  03-7700222  |  פקס: 03-7700263 |  gidon@weissman-office.co.il
 
 
 


עיצוב : symbols עיצוב ופרסום פיתוח : אפריקום קידום אתרים