| | | | |
 
   
| | | | |
 


פסיקה עקרונית
תיקים לדוגמא
  פרטי המשרד  
טלפון : 03-7700222 
פקס: 03-7700263 
כתובת : ויצמן 2, ת"א- קומה 17

אתיקה מקצועית


אתיקה מקצועית של עריכת דין 
משרד עורכי הדין ניסן ויסמן מתמחה בתחום הדין המשמעתי על כל היבטיו ומציע את מכלול השירותים בתחום זה ובכלל זה ליווי, ייצוג ומתן חוות דעת בקשר להליכים בפני ועדות האתיקה, בית הדין המחוזי, בית הדין הארצי, בית המשפט העליון/בית המשפט המחוזי בי-ם, בתי המשפט המנהליים ובית המשפט הגבוה לצדק. המשרד מייצג מתלוננים ונילונים כאחד.

התחום המשפטי המכונה "אתיקה מקצועית" או "הדין המשמעתי של מקצוע עריכת הדין" הינו אחד מהתחומים המרתקים ביותר בעולם עריכת הדין. הסיבה לכך נעוצה בכך שהוא התחום המסדיר את התנהגותם של "השחקנים" עצמם בעולם המשפט ושכזה הוא מתאפיין במתח מתמיד ובאיזון בלתי פוסק של אינטרסים מנוגדים לכאורה. עורך הדין מצוי במרכזה של צומת חובות ואינטרסים. מצד אחד נמצא עורך הדין מחויב ללקוחו. הוא צריך לפעול כלפיו בנאמנות ובמסירות, לייצגו ללא חת ובמובנים רבים הוא "המגן האחרון" של אינטרס הלקוח. מצד שני עורך הדין הוא "קצין בית המשפט", הוא נציג החוק והוא שומר שלטון החוק. בתור שכזה עורך הדין מחויב לנהוג בדרך הולמת, לסייע לבית המשפט "לעשות משפט" והוא מוגבל ואינו חופשי להילחם עבור הלקוח בכל דרך שהיא, יהיו תוצאותיה אשר יהיו. מצד שלישי עורך הדין הוא גם חלק מקהילה של עורכי דין וכפוף לרגולציה של אותה קהילה ולכללי נימוס בסיסיים. בתור שכזה עורך הדין מחויב להתנהג לחבריו למקצוע בצורה מקובלת וראויה. לבסוף, עורך הדין גם מחויב לאינטרסים האישיים שלו ולעיתים אינטרסים אלו (כלכליים, אישיים ועוד) מתנגשים עם חובות אחרות.

התחום המסדיר את כל המתחים הללו הוא התחום הנקרא "אתיקה מקצועית של עורכי הדין" או "הדין המשמעתי של מקצוע עריכת הדין". תחום זה הינו בעל אפיונים ייחודים, סדרי דין מיוחדים ודורש היכרות ספציפית.

שלושה מקורות עיקריים לדין המשמעתי:

1)     חוק לשכת עורכי הדין התשכ"א 1961 וחקיקות מפורשות אחרות.

2)     הכללים שנקבעו על פי חוק לשכת עורכי הדין (ובעיקר כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו 1986).

3)     פסיקת בתי הדין המשמעתיים, הכפופה לביקורת של בית המשפט המחוזי בי-ם (בעבר בית המשפט העליון) במסגרת ערעור בזכות ולביקורת של בית המשפט העליון במסגרת ערעור ברשות על החלטות בית המשפט המחוזי (רשות שניתנת במקרים חריגים בלבד).

חוק לשכת עורכי הדין משנת 1961 קובע בסעיף 61 לחוק מהן עבירות האתיקה. סעיפים 61(1) ו-61(2) לחוק לשכת עורכי הדין, מגדירים כעבירות משמעת הפרות של חיובים ואיסורים ברורים ומוגדרים, המוטלים על עורכי הדין - אם על-פי הוראת הסעיפים 53 עד 60 לחוק, אם על-פי כל דין מפורש אחר ואם על-פי כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו 1986, שהותקנו מכוח החוק. סעיף 61(3) לחוק מהווה מסגרת נורמטיבית כללית וגורפת, המיועדת ללכוד ברשתה כל מעשה או מחדל, אשר אף שאין בו משום הפרת חיוב או איסור, מכלל החיובים והאיסורים המפורשים שנקבעו, יש בו משום סטייה מנורמת ההתנהגות המקובלת המצופה מעורכי-דין. אמת המידה הראויה לקביעתה של הנורמה היא כמקובל בקרב חברי מקצוע עריכת הדין, שהם ידועי שם ובעלי הכשרה.

התחום של "אתיקה המקצועית" או "הדין המשמעתי" הינו תחום המנחה את עורכי הדין בדרכם המקצועית וחשיבותו עליונה. חשיבות זאת היא כפולה: החשיבות הפורמלית מה מותר ואסור לעשות וכיצד יש לנהוג. אך מעבר לכך החשיבות היא מהותית, ערכית ונורמטיבית, שכן התחום מתווה את הקו הערכי של עורכי הדין בישראל ומחנכם להיות עורכי דין טובים יותר, אך בראש ובראשונה, אנשים טובים יותר.  

 קרא תיקים לדוגמא בנושא אתיקה מקצועית >>
© 2012 כל הזכויות שמורות לניסן ויסמן - משרד עורכי דין | משרדים : רחוב ויצמן 2, ת"א, בית אמות השקעות, קומה 17, 64239  
 טל':  03-7700222  |  פקס: 03-7700263 |  gidon@weissman-office.co.il
 
 
 


עיצוב : symbols עיצוב ופרסום פיתוח : אפריקום קידום אתרים