| | | | |
 
   
| | | | |
 


  פרטי המשרד  
טלפון : 03-7700222 
פקס: 03-7700263 
כתובת : ויצמן 2, ת"א- קומה 17

בד"מ פ/136/10-אתיקה מקצועית, אי הנפקת חשבונית

 בד"מ פ/136/10 ועדת האתיקה של ועד מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין בישראל נ' עו"ד פלוני – זיכוי מכל אשמה / אי הנפקת חשבוניות / טענות אי אמת / השבת שכר טרחה / השבת מסמכים ללקוח/ אין להשיב לאשמה / אתיקה מקצועית של עריכת דין / דין משמעתי של עורכי דין -

ועדת האתיקה של ועד מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין בישראל הגישה קובלנה כנגד עו"ד פלוני במסגרתו הואשמה עורכת הדין, כי הסבה המחאות של הלקוחה, כי לא הנפיקה חשבוניות בגין מסירת השיקים, כי לא נענתה לפניות הלקוחה וכי טענה טענות אי אמת במסגרת תשובתה לועדת האתיקה.

על בסיס עובדות אלו הואשמה עורכת הדין בביצוע עבירות משמעתיות של בעבירה של הפרת חובת הנאמנות ללקוח על פי כלל 2 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) 1986- התשמ"ו סעיפים 54, 61(1) ו- 61 (2) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961, וכן עבירות על סעיפי הסל, קרי עבירה של מעשים הפוגעים בכבוד המקצוע עריכת דין על פי סעיפים 53 ו-61(1) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961 ועבירה של התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת דין לפי סעיף 61 (3) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961.

מי שייצג את עורכת הדין היה עו"ד גדעון ויסמן.

בשלב מסוים, תוקנה הקובלנה באופן שהוסרה ממנה הטענה בנוגע לטענת אי אמת והתווספו שתי טענות: האחת, כי הנאשמת לא החזירה מסמכים ללקוח. השנייה, טענה של אי השבת חלק משכר הטרחה ששולם.

בתום פרשת הקבילה העלה עו"ד גדעון ויסמן טענה, כי אין מקום שהנאשמת תשיב על האשמה וזאת על פי כלל 30 לפרק שני סימן ג' של כללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים) התשכ"ב 1962.

בהחלטתו של בית הדין המשמעתי המחוזי התקבלה באופן חלקי טענתו של עו"ד גדעון ויסמן. שם נקבע, כי הטענה מתקבלת ככל שמתייחסת לאישום בנוגע לאי מסירת המסמכים ללקוח ולרכיב זה של הקובלנה, וכי הנאשמת מזוכה מרכיבים אלו. כל שנותר לנאשמת להתגונן מפניו הוא האישום של אי הוצאת חשבוניות.

 

פרשת ההגנה של הנאשמת כללה את עדותה ואת עדותו של רואה החשבון שלה. בסיומה סיכמו הצדדים בכתב. בא כוח הקובל, בסיכומיו, טען כי עורך דין שאינו מנפיק חשבוניות עובר עבירת משמעת. הוא אף הפנה למספר פסקי דין משמעתיים, שלגרסתו תומכים בעמדה זאת. עו"ד גדעון ויסמן, לעומת זאת, מיקד את הטענות באבחון בין מקרים שבהן עו"ד לא מוציא חשבונית עקב טעות לעומת מקרים שבהם עו"ד לא מוציא חשבונית במודע, ובעיקר במקרים בהם הלקוח דרש חשבונית ועורך הדין לא עשה כן למרות הדרישה.

 

בית הדין המשמעתי קיבל את טענותיו של עו"ד גדעון ויסמן הן מבחינה עובדתית, דהיינו כי מדובר בטעות חד פעמית והן מבחינה משפטית, דהיינו כי גם מחדל של עורך דין, שנובע מטעות חד פעמית (ושמתוקן בדיעבד) לא מהווה התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין ו/או מהווה פגיעה בכבוד המקצוע.

 

בשולי הדברים העיר בית הדין המשמעתי, כי תחושה לא נוחה אופפת את הקובלנה הנדונה. הסיבה העיקרית לכך נובעת ממסכת עובדתית, המתבססת ברובה המכריע על גרסתה של המתלוננת הן ביחס לשכר הטרחה המוסכם, הן ביחס לכספים ששילמה לנאשמת, הן ביחס לאי קבלת מסמכים מהנאשמת, הן ביחס לדרישת החשבוניות והן בנוגע להשבת חלק משכר הטרחה, וזאת בשעה שעמדו בפני הקבילה מסמכים- עוד בטרם הוגשה הקובלנה – מהם ניתן היה ללמוד, כי הגרסה לוקה בחוסרים ובאי דיוקים משמעותיים. ניתן לציין, כי מרבית העובדות שהובילו להערה זאת עלו במהלך החקירה הנגדית של המתלוננת בידי עורך דין גדעון ויסמן.

 

בסופו של דבר זיכה בית הדין המשמעתי את הנאשמת מכל העבירות בהן הואשמה.

 

 
© 2012 כל הזכויות שמורות לניסן ויסמן - משרד עורכי דין | משרדים : רחוב ויצמן 2, ת"א, בית אמות השקעות, קומה 17, 64239  
 טל':  03-7700222  |  פקס: 03-7700263 |  gidon@weissman-office.co.il
 
 
 


עיצוב : symbols עיצוב ופרסום פיתוח : אפריקום קידום אתרים