| | | | |
 
   
| | | | |
 


  פרטי המשרד  
טלפון : 03-7700222 
פקס: 03-7700263 
כתובת : ויצמן 2, ת"א- קומה 17

בד''מ 123/08

קובלנה הוגשה על ידי ועד מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין כנגד עו"ד פלוני. הקובלנה האשימה את עורך הדין, כי העביר, בתיק פלת"ד, כספים, אשר הגיעו בדין ללקוחו, לצד ג' (צד שלישי כלשהו), וזאת שלא כדין ובדרך המלמדת על חשש לניגוד עניינים.

האישומים כללו, בין השאר, האשמות, כי עורך הדין ידע או עצם עיניים לעובדות שונות, שלימדו, כביכול, על לחצים שהופעלו כנגד הלקוח. עוד הואשם, כי למעשה ייצג את אותו צד ג' באופן שיש בו ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים.
פרטי האישום בהם הואשם עורך הדין היו עבירות של הפרת חובת הנאמנות ומסירות ללקוח על פי סעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו 1986 וסעיף 61(2) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961, עבירות של פעולה בניגוד אינטרסים או חשש לניגוד אינטרסים על פי כלל 14(א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו 1986 וסעיף 61(2) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961, עבירות של מעשים הפוגעים בכבוד המקצוע על פי סעיפים 53 ו- 61(1) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961, ועבירות של התנהגות שאיננה הולמת את מקצוע עריכת הדין על פי סעיף 61(3) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961.

עו"ד גדעון ויסמן ייצג את הנאשם במהלך הדיון, ולאחר חקירה נגדית ממושכת של המתלונן (הלקוח שכביכול נלקח כספו שלא כדין), שמסגרתה התגלו עובדות חדשות, לועד מחוז תל אביב, הקובל בתיק, התקיים דיון בפני ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין וועד מחוז תל אביב, הקובל, קיבל החלטה לחזור בו מהאישומים, באופן שהובילו לזיכוי חד משמעי של הנאשם, עוד בטרם הושלמה פרשת הקבילה ובטרם היה צריך הנאשם להשיב לאשמה.


בחזרה לדף תיקים לדוגמא של אתיקה מקצועית >>
© 2012 כל הזכויות שמורות לניסן ויסמן - משרד עורכי דין | משרדים : רחוב ויצמן 2, ת"א, בית אמות השקעות, קומה 17, 64239  
 טל':  03-7700222  |  פקס: 03-7700263 |  gidon@weissman-office.co.il
 
 
 


עיצוב : symbols עיצוב ופרסום פיתוח : אפריקום קידום אתרים