| | | | |
 
   
| | | | |
 


  פרטי המשרד  
טלפון : 03-7700222 
פקס: 03-7700263 
כתובת : ויצמן 2, ת"א- קומה 17

בד"א 6/10 – אתיקה מקצועית

עבירה של התנהגות בלתי חברית כלפי חבר למקצוע

עו"ד פלוני נ' ועדת האתיקה של ועד מחוז תל אביב - התבטאויות בלתי הולמות / טענות אי אמת / ביטול עונש השעיה בפועל / הקלה בעונש / אתיקה מקצועית של עריכת דין / דין משמעתי של עורכי דין -

עו"ד פלוני הורשע במסגרת בד"מ 2/08 בעבירות של: עבירה על התנהגות בחוסר דרך ארץ לצד שכנגד, על פי כלל 25 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו 1986 (להלן: "הכללים") וסעיף 62 (2) לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א – 1961 (להלן: "החוק"); עבירה של התנהגות בלתי חברית כלפי חבר למקצוע על פי כלל 26 לכללים וסעיף 62 (2) לחוק; עבירה של מעשים הפוגעים בכבוד המקצוע עריכת דין על פי סעיפים 53 ו-61(1) לחוק; עבירה של התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת דין לפי סעיף 61 (3) לחוק.

הרשעתו של עו"ד פלוני נסמכה על מכתב מיום 19.06.06 שהוא שיגר לחבר למקצוע, המתלונן, מכתב שבו נקבע כי כלל ביטויים בוטים ועולבים. נקבע, כי המכתב נוסח בצורה לעגנית ומתנשאת, תוך שימוש ברמיזות על חוסר יושר וחוסר כישורים מקצועיים והכל, מתוך מטרה לפגוע במתלונן ולהכעיסו.

בנוסף הורשע עו"ד פלוני כי במסגרת תשובתו לפניית הקובל, ועדת האתיקה של ועד מחוז תל אביב ביקש להעביר לו העתק נוסף של התלונה ונספחיה תוך שהוא מעלה טענות כוזבות כדי להשיג את מבוקשו. לפניה נוספת של הקובל לא הגיב כלל.

בית הדין המשמעתי המחוזי החליט להשית על עו"ד פלוני עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת-דין, למשך 32 חודשים, מתוכם שמונה (8) חודשים של השעיה בפועל ו- 24 חודשי השעיה על תנאי למשך 3 שנים, כאשר התנאי הוא שלא יעבור עבירת משמעת כלשהי.

ענישה חמורה זאת נסכמה על דוקטרינת "הכמות ההופכת לאיכות" לאור עברו המשמעתי של עו"ד פלוני. זאת ועוד, בית הדין המשמעתי המחוזי קבע כי להבדיל ממקרים מסוימים בהם מורשע נאשם בשל התבטאויות בלתי הולמות הנעשות בעל פה במה שיכול להיחשב כ- "עידנא דריתחא", במקרה דנן דובר על מכתב לגביו חלה חובה מוגברת להתבטאות בדרך ארץ. לסיכום קבע בית הדין המשמעתי המחוזי, כי יש להעמיד את עו"ד פלוני בפני חומרת מעשיו אשר לא עמדו בכללים של אתיקה מקצועית ולשים בפניו תמרור אזהרה.

דין משמעתי והשעיה בפועל

מכוון וגזר הדין ניתן כאשר על העונש חל כבר תיקון 32 לחוק לשכת עורכי הדין, החל עונש ההשעיה בפועל. עו"ד פלוני הגיש ערעור על הכרעת הדין וגזר הדין לבית הדין המשמעתי הארצי וכן בקשה לעיכוב העונש. הבקשה התקבלה לאחר שעו"ד פלוני ביצע 64 ימי השעיה בפועל.

במהלך הדיון בפני בית הדין הארצי החל עו"ד גדעון ויסמן לייצגו במסגרת ההליך. התקיים דיון ארוך ומורכב במהלכו נטענו טענות כנגד הכרעת הדין, אך לא פחות חשוב מכך, כנגד גזר הדין החמור. הטענות כנגד הכרעת הדין עסקו בענייני פרוצדורה ומהות כאחד והתייחסו לטעויות דיוניות ומהותיות של הערכאה המשמעתית המחוזית. כנגד חומרת העונש נטען, כי אופי ההתבטאויות אינו נמצא בראש מדרג החומרה ואינו מפליג בחומרתו. עוד נטען, כי בית הדין המשמעתי המחוזי לא שקל את הנסיבות שקדמו למשלוח המכתב במובן "הקינטור" שלהן, דבר שהיה רלוונטי לעניין העונש. בנוסף נטען, כי העונש מפליג בחומרתו לסוג זה של הרשעה וכי אין אסמכתא משפטית לעונש כל כך חמור גם בנסיבות שבית הדין המשמעתי המחוזי קבע.

בסופו של דבר נדחו הטענות כנגד הכרעת הדין, אך התקבלו הטענות בנוגע לחומרת הענישה. בית הדין המשמעתי הארצי קיבל את טיעוניו של עו"ד גדעון ויסמן והפחית את עונש ההשעיה באופן שעונש ההשעיה בפועל, שנותר, הומר בעונש על תנאי, דהיינו, עו"ד פלוני קיבל השעיה למשך 32 חודש מתוכם 64 ימים יבצע בפועל (כאשר אותה ימים שבהם בוצע כבר עונש ההשעיה יופחתו מעונש זה) ויתרת העונש תהיה על תנאי. למען הסר ספק הבהיר בית הדין המשמעתי הארצי, כי עו"ד פלוני ריצה את מלוא העונש בגין ההשעיה בפועל.

 
© 2012 כל הזכויות שמורות לניסן ויסמן - משרד עורכי דין | משרדים : רחוב ויצמן 2, ת"א, בית אמות השקעות, קומה 17, 64239  
 טל':  03-7700222  |  פקס: 03-7700263 |  gidon@weissman-office.co.il
 
 
 


עיצוב : symbols עיצוב ופרסום פיתוח : אפריקום קידום אתרים