| | | | |
 
   
| | | | |
 


  פרטי המשרד  
טלפון : 03-7700222 
פקס: 03-7700263 
כתובת : ויצמן 2, ת"א- קומה 17

בעמלע (י-ם) 9069-05-11


עמל"ע (י-ם) 9069-05-11 אמנון אברהמי, עו"ד נוטריון נ' הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין בישראל נדון עניינו של המערער, עורך דין, אשר הגיש ערעור על קביעות בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין בישראל, אשר הרשיע אותו במספר עבירות, אשר עניינן המרכזי נסוב סביב סוגיית ניגוד עניינים. עו"ד גדעון ויסמן ייצג את עו"ד אברהמי בדיון בי-ם.
בית המשפט המחוזי בירושלים, מפי כבוד השופט משה דרורי, קיבל את הערעור וזיכה את המערער מכל האישומים כנגדו תוך כדי מתן פסק דין עקרוני, רחב ומקיף. נפסק, בנסיבות העניין, הלקוח של עורך דין אברהמי היה המנוח, יעקב שמחה דוידזון ז"ל, וכי הבנתו של עורך דין אברהמי הייתה, כי יש לדאוג, עד כמה שניתן, לרווחתה של האלמנה, הוא מידע, שהשימוש בו לא גרם נזק, ולא היווה כל הפרה של כלל אתי כלשהו.
עוד נקבע, כי כאשר מדובר בלקוח מזדמן, אין מקום להטיל חובה על עורך הדין, מעבר לעריכת המסמך של הצוואה, זולת חובת הסודיות, כמוסבר לעיל. לעומת זאת, כאשר מדובר בלקוח קבוע, ייתכן ובנסיבות מסוימות כן חלה על עורך הדין החובה להבהיר ללקוח הקבוע את משמעות הדבר, ביחס לצוואתו.
בנסיבות העניין אין כל פגם בכך שהמערער ייצג את האלמנה, 14 שנים לאחר מות המנוח, תוך שהוא מסביר כי מצבה הכלכלי קשה, וכי חלפה תקופת ההתיישנות. אין במעשיו של עו"ד אברהמי עבירה אתית, שכן פעל בדרך הנאותה בייצוג לקוחתו, האלמנה, שטיעוניה התקבלו. לא ניתן לומר כי בייצוג של האלמנה, פעל עו"ד אברהמי בניגוד לכלל 14(א). אין להרשיע את המערער בעבירה של ניגוד אינטרסים. לפיכך, בדרך ההיקש, לא מקובל עליי כי מעשים אלה של המערער מהווים גם התנהגות שאינה הולמת, כפי שקבע בית הדין המשמעתי הארצי.
בית המשפט אף קבע, כי נחה דעתו, כי עו"ד אברהמי האמין, בתום לב, ובמידת שכנוע פנימית עמוקה, כי כל פעולותיו בקשר לעיזבון נועדו להגשים את רצון המנוח ולדאוג לאלמנה. ייתכן כי גישה ראשונית זו היא שגרמה לכך שעו"ד אברהמי לפרש את הצוואה, כפי שפרש אותה, שכן לעיתים גם אהבה עלולה לקלקל את השורה, אך רחוקה היא ת"ק על ת"ק פרסה מעבירה משמעתית.
עמלע (י-ם) 9069-05-11 אמנון אברהמי, עו"ד נוטריון נ' הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין בישראל – ניגוד עניינים / צוואות / חובת נאמנות / לקוח שנפטר / אתיקה מקצועית של עריכת דין / דין משמעתי של עורכי דין.
 
 
 
 © 2012 כל הזכויות שמורות לניסן ויסמן - משרד עורכי דין | משרדים : רחוב ויצמן 2, ת"א, בית אמות השקעות, קומה 17, 64239  
 טל':  03-7700222  |  פקס: 03-7700263 |  gidon@weissman-office.co.il
 
 
 


עיצוב : symbols עיצוב ופרסום פיתוח : אפריקום קידום אתרים